FROGN SMÅDYRPRAKSIS 30 ÅR!

HVOR VONDT HAR HUNDEN DET?

TANNKJØTTBETENNELSE, TANNSTEIN OG LØSNENDE TENNER HOS EN HUND.

Hvor vondt har hunden det? Hadde vi bare visst det!

Dette er et spørsmål som opptar oss veterinærer svært, svært mye. Og selvfølgelig alle hundeeiere, kanskje også alle dyreeiere. Ok, en hund har vondt i beinet, den halter jo. Men hvor vondt har den det? Vi kan ikke sitte på innsiden der i hundehjernen og føle det samme som hunden gjør. Vi kan spørre hunden, men vi får aldri svar.

Nå har vi fått litt hjelp. En fagartikkel ”Dyrevelferd ved kronisk smerte hos hund” er laget av 3 veterinærer på NVH (Norges VeterinærHøgskole), og ble publisert i tidsskriftet for veterinærer (NVT) nr 8/2014. Hanne Merethe Haatveit, veterinær og stipendiat. Randi Oppermann Moe, veterinær og førsteamanuensis. Marit Nesje, veterinær og førsteamanuensis. Dette er gjengitt med tillatelse fra førsteforfatter Hanne Merethe Haatveit.

Helt kort: 2 grupper med veterinærer, en gruppe veterinærer (35 stk) med smådyrpraksis som heldagsjobb, og en gruppe veterinærer (53 stk) i Mattilsynet som foretar tilsyn, er spurt en rekke spørsmål om smerte hos hund. Vi får ikke vite hvor vondt hundene har det, men vi får vite hvor vondt veterinærene tror hundene har det.

De setter tallverdier fra 0 (smertefri) til 10 (ekstrem smerte) for hva de synes er akseptabel smertegrad hunder kan gå med, og en tallverdi for hvor vondt de tror hundene har det ved 5 forskjellige kroniske lidelser. Dette er viktig for alle som driver med hund! Vi kan kanskje være uenig i tallverdien som er blitt satt, men dette er funn som jeg tror kommer til å være ”fasiten” inntil vi får en hund til å snakke! Så vidt jeg vet er det ikke gjort slike undersøkelser før. Undersøkelsen vil nok brukes av mange veterinærer heretter som verktøy, for bedre å bestemme oss for når vi skal si fra at her går det en grense for hva som må gjøres. Undersøkelsen går langt i å fastsette grenser for når veterinæren skal kreve tilsyn av dyreeier, eller behandling av dyret, eventuelt avliving. Jeg tror denne undersøkelsen bare er starten på en lignende bedømming av mange andre kroniske sykdommers smertenivå.

Tørre tall, men likevel opplysende for oss som vil forstå hunder.

På en tallinje kryss av fra 0 – 10, hvor 0 = smertefrihet, 2 = mild smerte, 4 = mild til moderat smerte, 6 = moderat til alvorlig smerte, 8 = alvorlig smerte, 10 = ekstrem smerte. Man kunne krysse av også mellom de faste punktene. SPV = SmådyrPraktiserende Veterinærer. MTV = MatTilsynet Veterinærer.

1) Akseptabel smertegrense; Spørsmålet var; Hva mener du er akseptabel kronisk smertegrense hos en hund for samtidig å kunne påstå at dyrevelferden er akseptabel? X = 2,2, likt for begge grupper.

2) Osteosarcom (= beinkreft); 11 år gammel sibirian husky, halter 3 grader venstre bakbein, ikke påvist spredning til lunger med røntgen, blodprøver uten avvik. Hvor vondt er det? X = 7,6 SPV, og 5,2 MTV, dette var undersøkelsens største forskjellighet. Men poenget blir at dette må regnes som svært smertefullt.

3) Kronisk nyresvikt; 8 år gammel hund, kommer med oppkast og diare, urinprøve og blodprøve gir diagnosen kronisk nyresvikt, eier sier hunden er glad og fornøyd, den settes på nyrefor, kontroll hver 3. mnd. Hvor vondt er dette? X = 2,5 begge.

4) Artrose; 9 år labrador, halter 2 grader høyre bakbein, og virker stiv i bevegelsene, den er i tillegg noe over normalt hold. Eier forteller at den har problemer med å hoppe inn i bilen og vegrer seg for å gå opp trappene til andre etasje. Eier ønsker ikke videre utredning da han mener dette er en naturlig del i aldringsprosessen. Eier ønsker heller ikke alternative behandlingsformer som diettfor. Hvor vondt er dette? X = 5,2 SPV, og 4,3 MTV.

5) Gingivitt (= tannkjøttbetennelse); 7 år, betraktelige mengder tannstein og kraftig tannkjøttbetennelse, middels hold. Eier innrømmer at hunden har spist dårligere den siste tiden, men har ikke råd til tannrens, og nekter behandling selv om veterinæren mener det er høyst påkrevet. Ekstra informasjon ble gitt ved å vise et bilde av kasuset. Ut fra bildet er det tydelig at det er svært langtkommet tannkjøttbetennelse, og flere tenner ser ut til å være råtnet løs fra kjeven. Hvor vondt er dette? X = 7 SPV, og 6 MTV.

6) Hypothyreose (= lavt stoffskifte, lavt nivå av hormonet thyroxin); 6 år irsk setter, matt pels, noe overvektig, eier sier den er frisk og rask, men noe mer tørst. Også endret adferd de siste månedene, unngår kulde og er ikke lenger like ivrig på tur. Veterinæren anbefaler videre utredning og anbefaler blodprøve. Hvor vondt er dette? X= 1,7 begge, dvs under akseptabel smertegrense.

Min vurdering av undersøkelsen; Disse oppgavene ble besvart av altså til sammen 88 veterinærer, som alle har sin fulltidsjobb med dyr. Så lenge vi ikke kan snakke med hundene, må vi bruke disse veterinærenes beste gjetning på at dette er fasiten, dette er sånn hundene våre har det. Jeg skal gjerne innrømme at det ikke bare er veterinærer som kan bedømme hunders smerter, mange dyreeiere kjenner sine dyr veldig godt. Og mange oppdrettere har hatt mer tid sammen med hunder enn de fleste veterinærer. Til veterinærens forsvar taler at hen er litt distansert, hen skal bare snakke hundens sak og ikke eiers.

Denne undersøkelsen betyr noe for deg som hundeeier og meg som veterinær, når vi skal bedømme tilstanden til hunden din. Fordi dette er såpass mange veterinærers mening, så blir dette et utgangspunkt for hvordan vi vektlegger det faktum at hunden får behandling eller ikke. Og etter denne undersøkelsen, blir det vanskeligere for enkelteiere å kunne komme unna med at tannstell ikke må gjøres, eller at smertebehandling ikke er aktuelt. Det blir også vanskeligere for forsikringsselskapene ikke å dekke utredninger. Det er til slutt også bestemmende for når varslingsplikten utløses for veterinærene hvis ikke eier vil følge opp. Til slutt en takk til de tre damene som laget undersøkelsen og nå har gitt oss et verktøy vi kan bruke i en ytterst vanskelig jobb. Hvor vondt gjør gingivitt som på bildet over? Jo ca 7 på en skala fra 0 til 10.