REISING = RISIKO FOR SMITTE

FRANSK HJERTEORM OGSÅ PÅVIST I NORGE

Bilde tatt av Vet Trygve Poppe, VI Oslo. Hjerteorm i hjertets høyre forkammer og høyre hjertekammer.

Fransk hjerteorm varmer ingen hjerter:

Det er flere hunder som har blitt syke, fått diagnosen hjerteorm og blitt avlivet i Sverige. Det kan lett bli mange her i Drøbak og i Norge som blir redde for å dra med sine hunder og katter til Sverige, spesielt til de områdene parasitten er påvist. Og det synes vi faktisk at de skal bli. For dette er farlige parasitter som vi ikke ønsker på dyrene våre, og absolutt ikke ønsker inn i Norge.

RÅD: Det er først og fremst folk som reiser ofte til Sveriges de som har hytte, bosted eller drar med båt til Sverige som må passe på. Det beste rådet vi kan gi er at dere ber dyrlegen om å gi Milbemax (milbemycin og praziquanel) til hundene hver 28. dag, heller enn et smalspektret preparat med kun praziquantel.

HVORDAN SMITTES DE? Hundene og kattene, spiser gress som det kan være snegler på, eller det kan være fuktig snegleslim der etter at sneglen har vært på gresset.

KAN DE SMITTE HVERANDRE? Ikke direkte, men via egg som slippes ut med avføring, som tas opp i snegler og så smitter dyr igjen.

KAN DE SMITTE TIL MENNESKER? Nei.

ER DETTE DET SAMME SOM ECHINOKOKKOSE? Nei, echinokokkose er en annen parasitt. Da snakker vi om revens lille bendelorm. Den smitter til mennesker, og man får cyster i leveren. Kan gi store problemer hvis vi mennesker blir syke. VIKTIG AT MAN BEHANDLER PÅ NYTT NÅR MAN KOMMER HJEM FRA SVERIGE! Reven kan bære med seg smitte av begge typer parasitter.

Noen klipp fra media:

Smittsom dyreparasitt funnet i Time


Publisert 15.04.2016 | Sist endret 15.04.2016 

Det er funnet fransk hjerteorm på en rev i Time kommune i Rogaland. Fransk hjerteorm er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom hos hunder. Den er ikke farlig for mennesker.

– Folk kan fremdeles gå gode turer i skogen med hunden, men vi ber hundeeiere om å ta noen forholdsregler, sier Hallgeir Herikstad, regiondirektør i Mattilsynet.

Smittsom dyreparasitt funnet i Ski


Publisert 31.03.2016 | Sist endret 31.03.2016 

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er funnet fransk hjerteorm på en rev i Ski kommune. Fransk hjerteorm er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom hos hunder, men den er ufarlig for mennesker.

– Det er ikke grunn til å slutte å gå turer i skogen med hunden, men vi ber hundeeiere på østlandet om å ta noen forholdsregler, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

– Dette er ikke en parasitt som kan smitte til mennesker. Parasitten er utbredt i Sverige (spesielt på Koster) og Danmark og resten av Europa, men det er første gang vi nå har funnet den i Norge, sier Tronerud

Parasitten er avhengig av snegler i naturen for å smitte videre til hund. I noen tilfeller kan også frosk være smittebærer.

Veterinærinstituttet har på bestilling fra Mattilsynet aktivt undersøkt avføring fra ca. 90 rev så langt i år, og en er nå funnet positiv. Det er ingen grunn til å anta at dette er en parasitt som nå finnes i store mengder i norsk natur.

AT DETTE ER DOKUMENTERT NÅ, KOMMER IKKE SOM ET SJOKK. MEN DET BLIR ANNERLEDES Å SPISE BÆR, OG MAN MÅ FORHOLDE SEG TIL EN SMITTEFARE SOM IKKE FØR VAR DER. "FØR" BETYR I FJOR...:

Fra VeterinærInstituttets hjemmeside:<<Fransk hjerteorm er ikke påvist i Norge

Parasitten fransk hjerteorm har hund og rev som hovedverter. Parasitten har en indirekte livssyklus og bruker snegler som mellomvert. Hunder blir smittet ved å spise smittede snegler eller ved å få i seg snegleslim med parasittlarver i. Parasitten smitter altså ikke direkte mellom hunder, og smitter heller ikke til mennesker.

Smittede hunder kan behandles, og flere parasittmidler har effekt mot fransk hjerteorm.

Forekomst
A. vasorum har blitt påvist hos hund og rødrev i Sverige og Danmark og parasitten er utbredt i Europa, noen land i Nord- og Sør-Amerika og Afrika.  I Sverige ble den først funnet hos rev på Sydkoster, og det første rapporterte tilfellet hos hund var også derfra (2003). Parasitten har spredt seg til det svenske fastlandet og det har vært et økende antall påvisninger hos hund i Sverige de siste årene. Det er meldt om flere tilfeller hos hund i Sverige den siste måneden.>>

2008, Nrk Øst:

<<Fransk hjerteorm ser ut til å ha fått fotfeste på Kosterøyene.

Nå krever jegerne at revstammen på Syd-Koster utslettes for å stanse spredning av parasitten.

Orm i hjertet på dyrene

Fransk hjerteorm er en orm på 15-20 mm. Den lever i hjertet til hunder, rev og andre dyr.

Smittede dyr kan dø som følge av parasitten.

 

Reven på Sydkoster bærer med seg parasitten hjerteorm (Arkivfoto)

Foto: Raymond Andreassen

2008: To av de fem revene som har vært skutt på Koster, var smittet av parasitten, ifølge analyser utført av Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Man tror at hjerteormen kom til øyene via en utenlandsk hund for flere år siden.

Hittil har en hund dødd av parasitten på Sydkoster.>>