Fødsel hos hund og katt

63 spennende dager

Cocker spanielen "Isi", 1.april 2012, tilhørende oppdretter Tonje Mørkhagen med oppdretternavnet "Gloslibråten"

Drektighetslengde og fødsel

Drektighetstiden hos hund regnes normalt til å være 63 dager, dvs akkurat 9 uker fra parring. Hos hunder så skjer altså nesten den samme utviklingen på bare 2 måneder, der hvor menneskefostre bruker 9 måneder.

For å få levedyktige valper, kan ikke tispa komme i fødsel for tidlig, eller for seint. Hvis fødslen kommer mer enn 5 dager for tidlig eller mer enn 5 dager for seint, så er det svært stor risiko for at alle fostrene er døde, eller at de dør umiddelbart etter fødsel. Derfor er det så viktig at vi får vite mest mulig om parringsdatoer, og hvilken parringsdato som sannsynlivis ga befruktning, for på den måten å være mest mulig sikker på riktig fødselstidspunkt.

Enda sikrere kan vi være hvis vi vet eggløsningstidspunktet hos mordyret. En større undersøkelse (2011Mir/Billault/Fontaine med 162 drektigheter), viste at 78% av tispene kom til fødsel på 63 dager +/- 2 dager, når man måle fra ovulasjon (=eggløsning) til fødsel.

Drektighetslengden øker fra gjennomsnittlig 61,8 dager for hunder under 10 kg, til gjennomsnitlig 63,8 dager for hunder større enn 40 kg.

Drektighetslengden minker noe ved færre antall fostre, mindre enn 3 stk gir gjennomsnittlig 61 dager.

Man kan også følge med på progesteronnivået i blodet til tispa; En økning ved parring gir ovulasjonstidspunktet nøye. I tillegg kan progesteronnfall før fødsel gi ganske sikkert forvarsel på fødsel innen 8-48 timer.

Planlagte keisersnitt er vi veterinærer generelt svært tilbakeholdne med. Men hvis de skal gjøres, bør det skje etter en slik overvåkning med blodprøver. Dette for å få så sikre tidspunkter for fødsel som mulig, nettopp pga faren for valpedød hvis man tar keisersnitt for tidlig.

Normal fødsel hos hund

Utblokkingsstadiet og modningsrier

Normal fødsel hos hund starter oftest med uro og hvileløs vandring omtrent 24 til 48 timer før første valp kommer. Dette kalles utblokkingsstadiet, og her modnes livmorhalsen slik at denne vides ut, og kan slippe en valp igjennom. Dette faller også sammen med denne nedgangen i temperatur som kan måles hos vel 60 % av tispene.

Modningsrier; Starter ca 24 timer før fødsel. Disse er det ikke så lett å oppdage, men akkurat som hos mennesker, kan man kjenne dem hvis man hviler hånden inntil tispas mage over lengre tid. Når det ikke er rier, kjenner man forsterbevegelser og livmorens horn virker slappe. Så kommer det "tak" hvor forsterbevegelsene roes ned mens man kan kjenne at livmorhornet får form og virker spent.

Temperaturmålinger gjort to ganger daglig fra vel en uke før fødsel, viser vanligvis en temperatur på 37,5-38,5 grader Celcius målt vel 3-4 cm inn i endetarmsåpningen. Bruk et vanlig termometer, smør tuppen med en form for glidemiddel som ikke er farlig, feks vaselin eller body lotion. Ofte vil det være et temperaturfall på vel én hel grad i tidsrommet 24-48 timer før fødsel.

Fylning i jurkjertler

Den siste uken (kanskje de siste 3 ukene) før fødsel vil melkekjertlene vokse i størrelse. De siste 3-4-5 dagene før fødsel kan du stripemelke og få ut melk. Dette bør gjøres minst mulig, for man fjerner en viktig infeksjonshemmer i jurkjertelens åpning, en samling av små vokspropper der blir dermed melket ut. Den første melken som kommer (kolostrum=råmelk) er ofte seig og gulaktig, og er full av ekstra proteiner som beskytter valpen for sykdommer. Denne melken er det svært viktig at valpen får i seg i de første timene den lever. For etter bare 12-24 timer vil porer i tarmen lukke seg. Immunglobuliner er store molekyler som etter dette ikke kan tas opp av valpen.

Livmorhalsslim som kommer i skjedeåpningen

Omtrent 6 til 24 timer før fødsel, kan du se slim, klart og seigt. Dette er en slags propp som løsner. Det er ikke normalt at det skal være noen som helst farge på dette som kommer ut her, kanskje en anelse rosa.

Utdrivingsstadiet og press-rier

Utdriving av fostre skjer med pressrier. De siste 1-2 timene før første valp kommer, er ofte preget av stor uro hos ispa. Den går rundt, legger seg ned, og reiser seg igjen. Ofte ser den seg bak og slikker seg ren. Legger og reiser og legger seg.

Pressrier; Kraftige muskelbevegelser hvor tispa tydelig bruker alle muskler på å presse ut fostre. Riene kan vare 20-40 sekunder, og ledsages av vanligvis tydelige lyder som stønn og smerteklynk. Ofte ganske så urolige. Skal maksimalt ha 20-30 minutter med dette, og så skal valpen komme ut. Hvis det tar lengre tid, bør veterinær kontaktes.

Tid mellom valper

Fra en valp er presset ut og til neste kommer, bør det ikke ta mer enn maksimalt 30 minutter hvis tispa har rier. Hvis tispa tar en pause, på en times tid uten rier, er dette normalt. Men så bør hun begynne å presse på nytt dersom det er flere fostre. Vi pleier å si at 20 til 30 minutter mellom valpene er normalt, men maksimalt 2 timer hvis tispa tar seg pause.

Valp synlig i skjedeåpning og tid til fødsel bør maksimalt være 20-30 minutter.

Morkaker

For hver valp er det en morkake. Disse kan tispa gjerne få spise opp, men det er viktig at du kan se at de har kommet ut. Normalt kommer morkaken sammen med valpen, for navlestrengen henger jo fast i morkaken. Denne løsner av seg selv inne i livmorhornet hvor valpen har vært, og kommer ut omtrent 5 til 15 minutter etter valpen. Hvis navlestrengen ryker eller blir bitt over av tispa, kan det ta mye lengre tid. Hvis morkaken da forblir igjen inne i livmoren, kan det utvikle seg betennelse. Det er lurt å sjekke at morkaken er hel når den først er ute, før evt tispa får spise den opp. Ofte vil tisper som får mer enn 3 morkaker, både kaste opp og få diare av dette. Men det ser ikke ut til at dette gir varige problemer for tispa.

Fødselstid

Normalt bruker en tispe fra 4 til 8 timer på en vanlig fødsel. Dette avhenger jo av antallet valper også. For førstegangsfødende og for tisper med store kull (fler enn 7 fostre), vil det ofte drøye opp til 24 timer før siste valp og morkake er ute.

 

 

Fødselsproblemer, uthalt fødsel og keisersnitt; Ta kontakt med veterinær!

Inerti, uthalt fødsel, = for langvarig fødsel

Den vanligste problemstillingen hos hunder er inerti. Dette er en fellesbetegnelse på mange tilstander som vil gi en for lang fødsel. Dette kan skyldes både tispa eller fostrene. Tispa kan ha for trangt bekken, hun kan være utslitt pga feilfóring eller være syk. Livmoren kan ha fått en dreining eller knekk.

Fostrene kan ligge feil, de kan ha misdannelser, det kan være at det er et for stort foster - kanskje det bare er ett?

Oftest så blir dette synlig for eier ved at tispa har modningsrier, får pressrier som etter lengre tid ikke gir noe foster til fødsel, og hvor tispa da virker utslitt og slapp. Ganske ofte blir det farge i utfloden fra skjeden, og alle slike fargeforandringer krever at du tar kontakt med veterinær. Grønnlig farge viser at en eller flere morkaker har løsnet.

Ultralyd kan her være svært viktig for å kunne se hvordan det står til med fostrene. Hjertefrekvens og liv hos fostre er lett å måle. Hvis fosteraktiviteten er lav, eller hjertefrekvesen er lavere enn 120 slag per minutt, bør keisersnitt igangsettes.

Keisersnitt hos katt, kan du lese om på en egen side.