HAR DITT KJÆLEDYR SPOLORM ELLER BENDELORM?

INNVOLLSORM HOS HUND OG KATT.

INNVOLLSORM HOS HUND, KATT, KANIN OG FUGL I NORGE.

Siden 1. juli 2009 har det vært reseptplikt på innvollsormkur i Norge. Dette har myndighetene gjort for å få ned bruken av innvollsormkurer og for å få bukt med feil bruk av disse stoffene. Hvedproblemet slik myndighetene ser det, er at det utvikles resistens (=motstandsdyktighet) mot disse stoffene hos innvollsormene. I tillegg vil feil dosering også gi mulighet for overdoseringer som har gifteffekt hos kjæledyret, eller underdosering som gir fremmer resistente innvollormer.

SYMPTOMER VED INNVOLLSORM:
Symptomene kan variere veldig, men stort sett dreier det seg om effekten innvollsormene utgjør der de lever, dvs oftest mage-tarmkanalen.
Avmagring, oppkast, brekninger, diare, slapphet, hoste, kløe i endetarmsååpning, tykk og rund mage samtidig med tynn kropp.

BEHANDLING:
Ved sikker diagnose, kan det gis best behandling. Så det beste hadde vært hvis dyrlegen fikk en avføringsprøve for å sjekke BÅDE om det er innvollsorm tilstede (for bare hvis det er egg i avføringen, så er det noen vits i å behandle, OG finne ut hvilken type innvollsorm for å gi riktig behandling.
I praksis blir dette ofte tungvint og for dyrt. Hos oss anbefaler vi relativt hyppig behandling på unge dyr i første leveår, ved 3,6,og 12 uker, så igjen ved 6 mnd og 12 mnd, deretter 1 gang i året.  Hvis dette gjelder en innekatt, eller en armkrokhund, så kan det gjøres sjeldnere. Drektige og kronisk syke dyr bør man vurdere spesielt nøye.
Medisiner som brukes nå finnes som pasta, tabletter, påflekkingsvæske til å dryppe utvendig på huden i nakken, og injeksjonsmiddel.

INNVOLLSORM HOS HUND OG KATT:
Spolorm: Er den vanligste typen innvollsorm. Unge dyr og dyr som går sammen med flere andre, eller der det er høy tetthet, er mest utsatt.
Kan overføres fra moren i fosterstadiet, ellers også smitte via morsmelk og via avføring. Eggene tåler omtrent alt, og kan overvintre. Derfor er også gammel og tørr avføring en mulig smittekilde.
Ser ut som tynn spagetti eller nudler. Opptil 18 cm, krøller seg sammen som i en spole (hvis den er levende). Kan smitte til mennesker, til barn eller voksne med nedsatt immunitet: Kan vandre som larvestadium i mage og brystorganer og gir da diffuse magesmerter evt hoste. Kan svært sjelden vandre til øyet og gi blindhet, oftest kun på ett øye.

Piskeorm: Sjelden, hos hund, kun opp til 7 cm, piskeform, lang og avsmalende med krøll i enden. Overføres via avføring og også gjennom gress og jord som er nedsmittet med avføring. Oftest kennelproblem. Lang inkubasjonstid og eggene kan overleve lenge ute i naturen.

Hakeorm: Sjelden, 1-2 cm lang, overføres via avføring, men også gjennom hud hvis dyret tråkker i nedsmittet område over tid. Hudsår ser oftest ut som "gnagsår" på poter/mellom tredeputer. En nordisk type, som er mer "snill", mens den tropiske varianten suger blod og gir flere problemer.  Kan også gi smitte til mennesker.

Lungeorm: Vanlig hos rev, sees av og til hos hund. Hovedsymptomer er hoste fordi ormene oppholder seg i lunge og luftrør. Overføres via snegler som tar opp larver fra revens avføring. En egen type finnes hos katt, men denne er sjelden.

Bendelorm: Vanlig hos katt, nokså sjelden hos hund, jakthunder mest utsatt. Ligner bredbåndsspagetti (tagliatelle), oftest sees endeledd som slippes ut i avføringen som små risengryn. Disse kan også sees krypende rundt endetarmsåpningen. Stor variasjon på de voksne ormetypene.
Hvis hele ormen kommer ut i oppkast eller avføring kan denne være svær, opptil 1 meter! Overføres via mellomvert som feks loppe, mus, rotter, hare, ku og sau. Mellomverten eller ubehandlet kjøtt fra disse, spises og dermed overføres innkapslede larvestadier til hunden.

Revens dvergbendelorm: Echinococcus multilocularis: De som har hunder som er utenfor Norge, må ved tilbakeføring av hunden til Norge dokumentere behandling mot denne.
Finnes hos rev, hund, katt og rovdyr. Eggene utskilles i avføring som kan smitte mellomvert som spiser avføringssmittet sopp eller bær. Mennesker og smågnagere er mellomverter her. Mest vanlig sør for Danmark, men er påvist også der. Kan gi cyster hos mennesker, spesielt i lever og lunge. På mennesker er dette en vanskelig sykdom å behandle, fordi den utvikles sakte, oppdages sent i forløpet og dermed er lever og lungeskadene såpass store at det er lite legene kan gjøre. Derfor er det nokså strengt ved reising og tilbakeføring til Norge.
I passene til dyrene, er det egne rubrikker for dokumentering av behandling mot Echinococcose.

Spesielle forhold ved utenlandsreiser er hjerteorm!
Det finnes innvollsorm som slår seg ned i blodårene, spesielt i de oksygenrike og store blodkarene rundt hjertet. Disse kan forårsake død. Derfor er det viktig ved utenlandsreiser sør i Europa, å forebygge mot dette. Snakk med oss dersom du planlegger reise dit.